Na tym został zbudowany Bitcoin

Kryptowaluta bitcoin to aplikacja stworzona na blockchainie, a nie odwrotnie

Zalety blockchain

Większość sieci blockchain zaprojektowano jako zdecentralizowane bazy danych, które działają w
formie rozproszonych cyfrowych książek danych.
Rozproszony charakter
Ponieważ dane w sieci blockchain są najczęściej przechowywane na tysiącach urządzeń w tak zwanej sieci węzłów rozproszonych, system i same dane są wysoce odporne na awarie techniczne i ataki.
Stabilność
Odwrócenie kolejności transakcji lub modyfikacja informacji zawartych w blokach już potwierdzonych w sieci blockchain jest bardzo mało prawdopodobne. W praktyce oznacza to, że po zarejestrowaniu danych w łańcuchu bloków bardzo trudno je usunąć lub zmienić ich wartości.
Nie wymaga wzajemnego zaufania
Blockchain eliminuje potrzebę tak zwanej strony trzeciej, ponieważ weryfikacja transakcji jest obsługiwana przez rozproszoną sieć węzłów w procesie zwanym górnictwem. Z tego powodu Blockchain jest często określany jako system typu „Trustless”.

Największe kryptowaluty

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilka tysięcy innych kryptowalut, które określa
się mianem „altcoiny” (alternatywne coiny, w tym uznawana za „młodszego brata bitcoina” waluta ethereum).
BTC
Bitcoin
58,700$
ETH
Ethereum
1,900$
LTC
Litecoin
200$
USDT
Tether
570$

Co to Blockchain

Architektura przechowywania informacji w sposób gwarantujący niezmienność danych historycznych. Podstawowa architektura kryptowalut przechowywania danych o transakcjach.

Kryptowaluty

Rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki. Kryptowaluta jest szczególnym przypadkiem waluty wirtualnej.

Najnowsze wpisy na blogu

Witaj, świecie!

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące działania blockchain jesteśmy do twojej dyspozycji.
czesc@blockchainedu.pl